Profesjonell reasfaltering av veier

01 november 2021
Maria Laugesen

editorial

Ødelagt asfalt kan være farlige for trafikanter som ferdes på veien, og kan gi skader på både kjøretøy og i verste tilfeller også personer. Derfor må ødelagt asfalt repareres eller skiftes ut. Det kan også være andre årsaker til at man vil reasfaltere veier, for eksempel hvis veien skal endres. 

Hvordan skjer reasfaltering av veier

Som nevnt kan det være flere årsaker til at en vei skal asfalteres på nytt. Veien kan være slitt og ødelagt med mange skader, eller kanskje den skal endres til et nytt forløp eller lignende. I begge tilfeller kan det være nødvendig å reasfaltere veien for å oppnå en bedre og tryggere vei.

Hos https://nordasfalt.no/ kan de klare hele forløpet med reasfaltering fra start til slutt. Det anbefales oftest at man begynner med fresing for å oppnå en jevn og stabil overflate før man legger på ny asfalt. Her fjerner man nemlig spor og ujevnheter, veien blir fortere klar, og man gjenbruker samtidig eksisterende masser til reasfaltering.

Derfor er fresing med til å gi en billigere asfaltering og ikke minst en bedre. Det sikrer også at overgangen mellom ny og gammel asfalt blir mindre mærkbar.

Etter fresing legges på den nye asfalten, og til slutt må det selvfølgelig lages de nødvendige markeringer og andre avslutninger før veien er endelig ferdig.

Få høy kvalitet fra start til slutt

En asfaltering må leve opp til en høy kvalitet for å sikre et godt og slitesterkt resultat. Det er utrolig viktig at prosessen går fort, at den er effektiv, og at resultatet lever opp til en høy standard. Derfor kan du med fordel velge Nordasfalt, som har mange års erfaring på området og vet hvordan man leverer et godt resultat. Da er du sikret en høy kvalitet fra første kontakt, i hele arbeidsprosessen og til det endelige resultatet.