Sikker og forsvarlig lekeplasskontroll for barna

29 august 2023
Eivind Øi

editorial

Barns sikkerhet bør alltid være av største betydning overalt, men spesielt på steder som er avsatt for lek og moro. Dette gjelder derfor særlig lekeplassene. Hvordan kan vi som foreldre, skoleansatte eller eiere av lekeplasser sikre at utstyret barna leker på er trygt og i god stand? Svaret ligger i ordet «lekeplasskontroll». Dette er en prosedyre som sørger for grundig inspeksjon og vedlikehold av utstyr på lekeplassen. I denne artikkelen skal vi utforske hva lekeplasskontroll innebærer, hvorfor det er så viktig, og hvordan det kan gjennomføres.

Hva innebærer lekeplasskontroll?

Lekeplasskontroll innebærer standardiserte prosedyrer for regelmessig inspeksjon, vedlikehold og eventuell utskiftning av lekeapparater og -utstyr på lekeplasser. Denne formen for kontroll er viktig, og i mange land er det faktisk lovpålagt, for å sikre barnas trygghet når de bruker lekeplassen. Prosedyrene kan variere, men de inkluderer ofte en visuell inspeksjon for å identifisere eventuelle skader og slitasje, samt å diagnostisere om utstyret er trygt å bruke eller om det krever vedlikehold eller reparasjon.

Lekeplasskontroll

Hvorfor er lekeplasskontroll så viktig?

Det er en kjent sak at lekeplassuhell kan føre til alvorlige skader selv om de kan synes usannsynlig. Slitne tau, løse skruer eller dårlig konstruksjon kan for eksempel føre til fallulykker. Derfor kan regelmessig lekeplasskontroll hjelpe til med å identifisere disse problemene tidlig og ta nødvendig handling. Slik kan man sikre at lekeplassen er et trygt og morsomt sted for barna å være. Det er godt å vite at alt er som det skal og at foreldre kan ta det helt med ro når barna leker. 

Hvordan gjennomføre lekeplasskontroll?

Å gjennomføre en lekeplasskontroll krever mye kompetanse og tid. Alt fra å vurdere sikkerheten til å reparere eller erstatte feil utstyr krever en viss grad av ferdigheter. For mange, spesielt skoler og lekeplassansvarlige, kan dette virke overveldende. Det er her profesjonelle tjenester kommer inn i bildet. Da vet man at arbeidet blir gjort av noen som kan det, og man kan føle seg trygg på arbeidet. 

For eksempel, firmaet Aktiv Areal tilbyr lekeplasskontroll som del av en større pakke med tjenester rettet mot å skape og vedlikeholde trygge og engasjerende utendørslekeområder. Gjennom sin omfattende kunnskap og erfaring på området sikrer de at lekeplassutstyret ikke bare er trygt, men også spennende og engasjerende for barna. Vi anbefaler på det sterkeste å sjekke ut Aktiv Areal på https://aktivareal.no/ for å lære mer om lekeplasskontroll og andre tjenester de tilbyr. La oss sammen sikre at barna våre leker på trygge og spennende lekeplasser.