Profesjonelt knuseverk på Kvalneset

10 september 2019
Maria Laugesen
Profesjonelt knuseverk på Kvalneset

Det finnes mange situasjoner der småstein og sand kan være et veldig brukbart materiale. Det gjelder for eksempel hvis du skal utføre planering på en byggegrunn eller i hagen, hvis veien skal gruses, eller kanskje til å fylle ut grøfter eller huller. Her er det selvfølgelig viktig å finne den riktige type stein som passer for ditt formål, og så er det vesentlig å velge noen av høy kvalitet. Dette kan du blant annet få ved å velge å kjøpe dine stein fra et knuseverk. 

Hos Ulstein Betongindustri har de et knuseverk som ligger i Ulstein kommune. Dette moderne anlegget leverer forskjellige fraksjoner av fyllmasser som for eksempel pukk, sand og singel. De produserer også naturstein eller murstein til byggeri, og så kan de tilmed levere storstein til oppbygging av terreng. Deres anlegg er oppgradert med nye maskiner og installasjoner som sikrer en rask, effektiv og presis produksjon av mange sluttprodukter. Det betyr at de kan levere et stort utvalg av produkter i veldig høy kvalitet. Og så har de samtidig god kapasitet til å håndtere store mengder i både produksjon og levering.

Her kan du for eksempel få veigrus til grusing av veien. Dette har svært gode drenerende egenskaper, og gir en stabil og sikker vei å kjøre på. Det kan også være du har behov for sand eller småstein til å fylle ut grøften langs veien, større huller eller lignende. Knuseverk leverer ofte produkter til ulike byggeprosjekter, men kan altså brukes av alle til både små og store oppgaver. Du kan alltid ta en snakk med Ulstein Knuseverk for å få råd og veiledning om hvilke produkter og tjenester som er mest optimale for nettopp ditt prosjekt. På https://www.ulsteinbetong.no/ kan du lese mye mer om deres forskjellige tjenester, og bli klokere på hva deres knuseverk egentlig kan tilby deg.