Avrusing i skjermede omgivelser

08 juli 2019
Maria Laugesen
Avrusing i skjermede omgivelser

Alt for mange personer over hele verden sliter i dag med rusavhengighet av en eller annen type. Det kan være alkohol eller forskjellige typer stoff, og avhengigheten kan eksistere på mange nivå. Hos noen er den helt åpenlys og har allerede hatt store sosiale, helsemessige og økonomiske problemer, mens den hos andre er mer skjult, og endda ikke har vist sitt ansikt til andre enn de nærmeste pårørende. Uansett årsaken bak, typen og varigheten av avhengigheten, samt din alder og øvrige helse, så kan et profesjonelt behandlingssted hjelpe deg til å oppnå en effektiv og holdbar avrusing. Slik kan du arbeide på å komme ut av din avhengighet og minske de konsekvenser som den medfører.

Profesjonell rus behandling er avrusing som foregår ved hjelp av utdannede fagfolk innen medisin, psykologi og lignende. Det innebærer typisk at du kommer på et opphold på et behandlingssted, der du sammen med andre arbeider på din avhengighet i trygge, skjermede omgivelser. Du vil få hjelp av erfarne, kompetente fagfolk som vet hvordan de skreddersyr behandlingen til dine individuelle ønsker og behov.

Ofte vil rusbehandling bestå av både en medisinsk og en psykologisk del. I den medisinske mottar du – hvis du ønsker det – medikamenter til å minske og forebygge symptomer som oppstår grunnet abstinenser. Det gjør den fysiske delen av avrusingen mer overkommelig og mindre farlig for kroppen din. I tillegg vil du få psykologisk hjelp på mange forskjellige måter, inklusiv støtte og samtaler, forsøk på å øke din motivasjon til avrusing, samt viktige redskaper du kan anvende når du er på egen hånd.

Så sliter du med rusavhengighet og ønsker du å ta første trinn på vei mot en sunnere og bedre fremtid, da kan du kontakte et behandlingssted med profesjonell rus behandling i dag, og høre mer om hva de kan tilby deg av hjelp.